Gjennom våre partnere når ICONFIRM ut til virksomheter i hele EU som ønsker enkel, kostnadseffektiv og tillitsskapende behandling av personopplysninger.