ICONFIRM er et digitalt verktøy som gjør det enkelt å etterleve GDPR. Vi bidrar til at personopplysninger blir behandlet på en tillitsfull, enkel og kostnadseffektiv måte.

ICONFIRM gjør det enkelt for deg å dokumentere etterlevelse av GDPR overfor både dine kunder, ansatte og myndighetene. Det blir enkelt for deg å behandle de forskjellige brukernes rettigheter og personopplysninger, gjennom en praktisk og brukervennlig løsning. Det er mulig å integrere ICONFIRM med dine eksisterende systemer.

Hva koster ICONFIRM?

Vår prismodell bygger på trappetrinns-prinsippet. Det vil si at det er mengden av protokoller over behandlingsaktiviteter som avgjør prisen. For komplett prisliste, se våre standardbetingelser. Har du behov for integrasjoner og mer avansert funksjonalitet, ta kontakt.

Standard
750 / mnd
Inkluderer 1 000 registrerte
Systemregister og dokumentasjon av databehandling
Spesifikke samtykker og personvernerklæringer
Individuel Personvernportal for den Registrerte
Varsling, arbeidsflyt og logger
APIer og integrasjoner
BESTILL
Premium
2.900 / mnd
Inkluderer 10 000 registrerte
BankID autentisering av registrerte
Intern og ekstern varsling av oppgaver
Avviks-/hendelsesmodul
BESTILL
Enterprise
Forespørsel
Ubegrenset antall registrerte
Avansert databehandling og utvidet API funksjonalitet
Pseudonymisering
Samhandling mellom virksomheter
Gruppeabonnementer
BESTILL

 

Priser i NOK per måned.

 

Hva kan ICONFIRM gjøre for virksomheten

Ved å bruke ICONFIRM kan virksomheten enkelt dokumentere:

 • Sikker behandling av personidentifikatorer med streng adgangsskontroll
 • Separere personidentifikatorer fra annen data ved registrering og ‘pseudonymisering’
 • Dokumentere behandlingsgrunnlag og konfigurere sletterutiner.
 • Autentisere sluttbruker.
  Tydelig informere sluttbruker om databehandlingens formål og andre påkrevede opplysninger.
 • Gi sluttbruker mulighet til å ivareta sine rettigheter på en effektiv måte via personvenportalens knappevalg.
 • Effektiv oversikt og administrasjon av forespørseler eller instrukser fra sluttbrukere.
 • Produsere detaljerte protokoller over behandlingsaktiviteter per sluttbruker
 • Styre dataflyt mot underleverandører og notifisering av disse.
 • Administrere samhandling med underleverandører i forhold til sluttbrukers rettigheter.
 • Hvor samtykke er juridisk grunnlag, innhente og dokumentere samtykke for behandling av personopplysninger og begrense databehandlingen inntil samtykke er avgitt.
Hvordan dokumenterer vi behandlingsgrunnlaget?

Behandlingsgrunnlaget beskriver de forskjellige aspektene ved databehandling, blant annet:

 • Hvilke data som samles inn
 • Hvor lenge skal de lagres
 • Hva er juridisk grunnlag
 • Hva slags autentisering er påkrevd fra den registrerte

ICONFIRM gjør det enkelt for virksomheten å dokumentere sine forskjellige behandlingsgrunnlag som brukes for innsamling av data. Innholdet utformes av organisasjonen selv, gjerne i samarbeid med juridisk rådgiver. Da innsamlet og bearbeidet data skal holdes på et minimum, vil ulike selskaper ha flere behandlingsgrunnlag avhengig av hvilke formål som er knyttet til databehandlingen. ICONFIRM gjør administrasjonen av behandlingsgrunnlag enkelt og intuitivt for den, eller de, som skal dokumentere disse.

Kan ICONFIRM integreres med vårt eksisterende system?

Ja. ICONFIRM kan integreres mot for eksempel CRM-systemet via APIer for sømløs prosessering

Kan ICONFIRM brukes til administrasjon av samtykker?

Ved å bruke ICONFIRM får du kontroll på alle aspekter ved et samtykke.

 • Versjonshåndtering for å sikre data integritet og dokumenteres nøyaktig hva som ble informert og samtykket på hvert eneste individ.
 • Konfigurere gyldighet/sletting
 • Bestemme krav til autentisering
 • Sikre spesifikke formålsbeskrivelser med samtykke per formål.
 • Sikre at gyldig samtykke foreligger før behandlingsaktivitet gjennomføres (f.eks ved utsendelse av nyhetsbrev)
Hvordan arkiverer ICONFIRM persondata?

Personlige data lagres kryptert og fullstendig ustrukturert på en separat tjeneste. For å få tilgang til dataene må det dokumenteres at individ eller system er autorisert (tilhører riktig organisasjon og med riktig rolle) og har autentisert seg korrekt.

Hvordan brukes ICONFIRM i praksis?

ICONFIRM kan entes benyttes som et web-grensesnitt hvor du logger direkte inn på ditt område fra iconfirm.eu. For større virksomheter kan det være hensiktsmessig å integrere ICONFIRM med egne systemer. Fra du bestiller et abonnement til den første protokollen registreres vil det ta omtrent 20 minutter. Dette betinger at du har personvernerklæringer, samtykketekster, formålsbeskrivelser etc klare for innleggelse i systemet. Virksomheten bør samarbeide med juridiske og tekniske eksperter for å utarbeide korrekte tekster og beskrivelser.

Hvem kan bruke ICONFIRM?

Alle virksomheter som behandler personopplysninger kan benytte ICONFIRM, uavhengig av selskapets størrelse, juridisk grunnlag for databehandlingen og hvor mange personer man har registrert opplysninger om. Husk rettighetene til individene er de samme uavhengig av størrelse på virksomhet og at det er organisasjonene som har bevisbyrden for etterlevelse av kravene.

Kan kunden trekke sitt samtykke i ICONFIRM?

Når personopplysninger om kunden er registrert i ICONFIRM, får kunden tilgang til en personvernportal der alle rettighetene administreres, inklusive muligheten til å trekke samtykket.