Hermes Executive Search AS har tegnet abonnement med ICONFIRM. De vil benytte løsningen til å innhente samtykker fra kandidatene de har i sin database.

Dette skaper tillit, samt trygghet for at Hermes Executive Search AS forvalter sine verdifulle kontakter på en god måte.